Спеціальність

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

Ця професія для вмілих,

чесних, мудрих і порядних.

Вони справжні знавці діла,

справ не мають другорядних.

Найточніші в світі люди,

на їх думку всі зважають.

Як сказали - так і буде!

Бо бухгалтера всі знають.

 

Професія бухгалтера – одна з найбільш потрібних та популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація, користуються послугами таких фахівців. Робота бухгалтера сьогодні, як і будь-яка інша кваліфікована праця, стає більш об’ємною, більш наповненою та потребує від кандидата на вакансію глибоких знань і розумінь багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької – «бухгалтерської» – спеціалізації.

«Облік і оподаткування» – це визнана історією спеціальність! Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і аудит», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Зайве говорити, що професія бухгалтера є однією з найдавніших. Вона є досить престижною в країнах з розвинутою економікою, стала престижною і в незалежній Україні. Слово «бухгалтер» прийшло до нас з німецької мови разом з реформами Петра І. У перекладі воно означає «книго водій», і на багатьох мовах наша професія так і називається. Німецька мова у слові «бухгалтер» поєднує два слова: das Buch (книга) і halten (тримати).

У минулі роки при слові «бухгалтер» в уяві поставав образ нецікавого чоловіка в окулярах і традиційних нарукавниках. Сучасний бухгалтер, аудитор – це високоінтелектуальна людина, знаюча, цілеспрямована, порядна. Це професія здібних, порядних і чесних людей. На цю рису звертають увагу далекі від бухгалтерії люди.

Ще Аристотель розв’язував дилему, як розподілити людей на дві посади: полководця і касира, справедливу людину філософ рекомендував призначити касиром. А кому з дитинства невідомий Даніель Дефо? У 1726 році виходить його праця з бухгалтерського обліку, де автор, продовжуючи традиції Л.Пачолі і Б. Котруль’ї, розглядає його як інструмент управління підприємством. А для управління, в першу чергу, необхідні професійні обліковці. Підтвердженням цього є вислів Й.В.Гете у книзі «Роки навчання Вільгельма Мейстера»: «…Я не знаю людини, чий світогляд був би ширшим, ніж світогляд справжнього комерсанта. Багато чому вчить нас порядок у веденні справ! Він дозволяє у будь-який час оглянути ціле, не відволікаючись на метушню з дрібницями. Які переваги дає купцеві подвійна бухгалтерія! Це один з кращих винаходів розуму людського…».

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку завжди високий. Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та  фінансовими   менеджерами,   на керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах, науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам зі спеціальності «облік і оподаткування» швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.

Управлінський і фінансовий облік. Бухгалтер працює за наймом на підприємствах різноманітних галузей і форм власності. Його основне завдання – забезпечити керівництво інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських рішень. Він бере участь в аналізі результатів роботи, встановленні пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності прибутків і видатків, формуванні зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності.

Незалежна бухгалтерська діяльність. Бухгалтер працює як незалежний спеціаліст і надає послуги щодо: ведення обліку і складання фінансової звітності, аудиту, відновлення бухгалтерського обліку, оподаткування, складання форм бухгалтерської і податкової звітності, управлінського консультування, експертизи.

Бюджетний облік. Робота бухгалтера в державних організаціях, органах влади і управління, податкових адміністраціях, комісіях з цінних паперів, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, лікарнях, коледжах, вищих навчальних закладах, благодійних товариствах тощо.

Наукова і педагогічна діяльність. Робота викладачем бухгалтерського обліку в середніх та вищих навчальних закладах. Підготовка бухгалтерів – творча і почесна професія. Особливо актуальною є наукова діяльність в галузі переходу національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової та статистичної звітності, а також впровадження автоматизації обліку з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

Наші випускники обіймають керівні посади на підприємствах, в установах і організаціях Сумщини, інших регіонів України і за кордоном. Працюють директорами, бухгалтерами, очолюють фінансово-економічні та бухгалтерські служби і відділи промислових, аграрних, будівельних, нафто-, газовидобувних, транспортних підприємств та комерційних банків, серед них: «Укрнафта», «Сумихімпром», «Укрросметал», «Технологія», «УкрСиббанк», Raiffeisen Bank Aval, OTP Bank, «ПроКредит Банк», «Брокбізнесбанк» тощо.

Працюють у міжнародних та вітчизняних аудиторських фірмах з найвищими рейтингами: PricewaterhouseCoopers International Limited, Ernst & Young Global Limited, УПК Аудит та інші.

Керують департаментами і відділами в установах Національного банку України, комерційних банків, органах виконавчої влади, управліннях органів соціального страхування, Державної податкової служби, Державної фінансової інспекції. Працюють у сфері судово-бухгалтерської експертизи, оціночної діяльності, лізингу, страхування, приватного бізнесу.

Кафедра постійно отримує схвальні відгуки від роботодавців та слова подяки від випускників.

З результатами дослідження ринку праці за спеціальністю "Бухгалтерський облік", проведеного порталом Head Hunter можна ознайомитись, за наступним посиланням - скачати