Вступнику

Спеціальність «Облік і оподаткування» спрямована на формування у студентів фахових компетенцій майбутніх бухгалтерів, аналітиків-управлінців та спеціалістів у сфері оподаткування. Ви отримаєте знання з широкого кола дисциплін пов’язаних із веденням бухгалтерського та управлінського обліку, складанням фінансової та податкової звітності, аналізу господарських операцій підприємства і т.д.

Наші випускники

  • затребувані на підприємствах усіх форм власності та галузей економіки як під час економічного спаду, так і у період зростання;
  • можуть вести управлінський та фінансовий облік на малих та середніх підприємствах, а також складати відповідну звітність,
  • мають достатні навички для започаткування власної підприємницької діяльності, а також надавати послуги з бухгалтерського супроводження інших фізичних осіб-підприємців,
  • приймають участь у міжнародних грантових програмах;
  • володіють відповідними інформаційними технологіями: мають можливість пройти курси та отримати сертифікати зі знання програмних продуктів (1С: Бухгалтерія, M.E.Doc та інші).

Викладачі кафедри привітали випускників з успішним завершенням навчання.

Форми навчання бакалавратури та магістратури: денна та заочна/дистанційна (передбачені місця державного замовлення).

 

Буклет спеціальності "Облік і оподаткування"


Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування» 


Бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування» на третій курс за скороченою програмою 


Магістр зі спеціальності «Облік і оподаткування»


 Освітні програми за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування"