Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у європейський освітянський простір, а також реальні потреби роботодавців щодо формування у випускників певних компетенцій.

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування сформований з високопрофесійних фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи, що дозволяє здійснювати викладання дисциплін на рівні сучасних світових стандартів.

У складі кафедри – 18 співробітників, в тому числі докторів наук, професорів – 1; докторів наук, доцентів - 2; кандидатів наук, доцентів – 6; кандидатів наук, старших викладачів – 6; кандидатів наук, асистентів – 1; провідних фахівців - 1, старших лаборантів – 1.

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування є випусковою з підготовки:

бакалаврів за освітньою програмою «Облік і аудит»;

- магістрів  за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування »

- магістрів  за освітньо-науковою програмою «Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі»;

 

 

 

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: переглянути.

З часу створення кафедра здійснює різнопланову за тематикою та формами науково-методичну роботу. Так викладачами кафедри підготовлено понад 200 методичних розробок, опубліковано понад 800 наукових робіт, в тому числі понад 200 монографій, навчальних посібників та підручників.

Кафедра на постійній основі організовує проведення курсів щодо вивчення програмних комплексів у сфері бухгалтерського обліку (1С: Бухгалтерія 8 для України) та податкової звітності (M.E.Doc) для студентів і співробітників ННІ БТ "УАБС".

Випускники кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування обіймають керівні посади на підприємствах, в установах і організаціях Сумщини, інших регіонів України, а також за кордоном; працюють бухгалтерами, податківцями, очолюють фінансово-економічні та бухгалтерські служби та відділи промислових, аграрних, будівельних, нафто-, газовидобувних, транспортних та інших підприємств, банків; працюють у міжнародних та вітчизняних аудиторських компаніях.

Контактні дані:

вул. Петропавлівська, 57,

навч. корп. № 2, ауд. 251-267

тел.: (0542) 665-092