Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

 

Savchenko

Савченко Тарас Григорович

        завідувач кафедри,       

 доктор економічних наук,  професор

 

 

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у європейський освітянський простір, а також реальні потреби роботодавців щодо формування у випускників певних компетенцій.

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування сформований з високопрофесійних фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи, що дозволяє здійснювати викладання дисциплін на рівні сучасних світових стандартів.

У складі кафедри – 16 співробітників, в тому числі докторів наук, професорів – 1; кандидатів наук, доцентів – 7; кандидатів наук, старших викладачів – 3; кандидатів наук, асистентів – 3; старших лаборантів – 2.

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування є випусковою з підготовки:

- бакалаврів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»;

- бакалаврів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування»;

- магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»;

- магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

 

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: Аналіз господарської діяльності, Аудит, Бухгалтерський облік, контроль і аудит, Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Внутрішньогосподарський контроль, Вступ до спеціальності, Державний фінансовий контроль, Економічний аналіз, Звітність банку, Звітність підприємств, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, Історія бухгалтерського обліку, Облік і звітність в оподаткуванні, Облік і звітність у банку, Облік на малих підприємствах, Облік та звітність за міжнародними стандартами, Облік у бюджетних установах, Облік у банках, Облік у галузях економічної діяльності, Оподаткування в банку, Оподаткування суб’єктів підприємництва, Організація бухгалтерського обліку, Організація і методика аудиту, Організація обліку в банку, Основи фінансового контролю і аудиту, Податкова звітність, Податкова система, Податкове планування, Податковий менеджмент, Професійні стандарти бухгалтерського обліку, Системи обробки економічної інформації, Статистичний облік, Стратегічний аналіз, Судова бухгалтерія, Управлінський облік, Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ.

З часу створення кафедра здійснює різнопланову за тематикою та формами науково-методичну роботу. Так викладачами кафедри підготовлено понад 200 методичних розробок, опубліковано понад 800 наукових робіт, в тому числі понад 200 монографій, навчальних посібників та підручників.

Кафедра на постійній основі організовує проведення курсів щодо вивчення програмних комплексів у сфері бухгалтерського обліку (1С: Бухгалтерія 8 для України) та податкової звітності (M.E.Doc) для студентів і співробітників ННІ БТ "УАБС".

Випускники кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування обіймають керівні посади на підприємствах, в установах і організаціях Сумщини, інших регіонів України, а також за кордоном; працюють бухгалтерами, податківцями, очолюють фінансово-економічні та бухгалтерські служби та відділи промислових, аграрних, будівельних, нафто-, газовидобувних, транспортних та інших підприємств, банків; працюють у міжнародних та вітчизняних аудиторських компаніях.

Контактні дані:

вул. Петропавлівська, 57,

навч. корп. № 2, ауд. 251-267

тел.: (0542) 665-092