Зустріч з представником ради роботодавців

На початку червня 2019 року відбулась робоча зустріч завідувача кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Савченка Тараса Григоровича з представником Експертної ради роботодавців зі спеціальності «Облік і оподаткування» ННІ БТ «УАБС» СумДУ Середою Віталієм Михайловичем, який працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА» .
Середа В.М. зазначив, що ряд випускників спеціальності «Облік і оподаткування» СумДУ успішно працюють на  підприємстві «ГУАЛАПАК УКРАЇНА». Крім того, ще кілька випускників та старшокурсників перебувають у кадровому резерві.
Під час зустрічі обговорювались рекомендації представників роботодавців щодо удосконалення структури навчальних планів та змісту робочих програм дисциплін зі спеціальності «Облік і оподаткування», а також ключові компетенції якими повинні володіти студенти для успішності на регіональному ринку праці.