Вийшов друком навчальний посібник «Основи бухгалтерського обліку»

     Авторським колективом кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування у складі викладачів Бурденко І.М., Гольцова С.М., Макаренко І.О., Савченко Т.Г., Серпенінова Ю.С. підготовлено навчальний посібник «Основи бухгалтерського обліку», що вийшов друком у грудні 2016 року.
     Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Матеріал викладено у вісімнадцяти темах, що в сукупності дають цілісне уявлення про місце і роль бухгалтерського обліку в системі господарського обліку, розкривають сутність предмета і методу бухгалтерського обліку, базові аспекти обліку основних господарських процесів, а також основи організації національної системи обліку та складання фінансової звітності. Теоретичний матеріал посібника супроводжується ілюстративним матеріалом, розрахунковими прикладами та упорядкованим набором контрольних запитань, що у сукупності створює передумови для ефективного засвоєння знань та формування практичних навиків.
     Даний навчальний посібник студенти зможуть у повній мірі використовувати у навчальному процесі: 20 примірників авторами передано до наукової бібліотеки ННІ БТ «УАБС» СумДУ.