Управлінський облік

Викладач:

Савченко Тарас Григорович

Самусевич Ярина Валентинівна

 

Дисципліна «Управлінський облік» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних методик управлінського обліку.

Мета вивчення дисципліни - формування сучасної системи знань з теорії і практики управлінського обліку.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення теоретичних засад управлінського обліку;
  • ознайомлення із методиками управлінського обліку за різними його напрямами;
  • засвоєння техніки обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень;
  • ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними управлінського обліку.