Стратегічний аналіз

Викладач:

Кравченко Олена Володимирівна

 

Дисципліна «Стратегічний аналіз» орієнтована на засвоєння студентами методики і техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень.