Облік в галузях економічної діяльності

Викладач:

Гриценко Олена Іванівна

 

Дисципліна «Облік у галузях економічної діяльності» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами особливостей бухгалтерського обліку в основних галузях економічної діяльності: будівництво, торгівля, громадське харчування, сільське господарство, автотранспорт, неприбуткові організації , готельний бізнес, страхові компанії, житлово-комунальне господарство .

Мета дисципліни: поглиблення знань з бухгалтерського обліку шляхом вивчення законодавчо-нормативної бази, особливостей документального оформлення та відображення господарських операцій окремих галузей економічної діяльності

Завдання дисципліни: використати можливості навчального процесу для вивчення особливостей теорії і практики бухгалтерського обліку в окремих галузях економічної діяльності.