Облік і звітність у банку

Викладач:

Коренєва Оксана Геннадіївна

 

Дисципліна «Облік і звітність у банку» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит" (Банківські технології і процеси) денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів обліку та формування звітності в банках.

Мета вивчення дисципліни - формування сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в банках.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення теоретичних засад обліку в банках;

  • ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами;

  • засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків;

  • ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках.