Захист дисертаційної роботи доцента кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Макаренко І. О.

30 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті відбувся успішний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) доцента кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Макаренко Інни Олександрівни. Тема дисертаційного дослідження: «Конвергентна стейкхолдерська модель обліку, звітності та аудиту в умовах сталого розвитку».

Науковим консультантом здобувача виступила д.е.н., професор Васильєва Т. А. (СумДУ, директор ННІ ФЕМ імені Олега Балацького), офіційними опонентами – д.е.н., доцент Грицишен Д. О. (ЖДТУ,  завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування), д.е.н., доцент Харламова О. В. (ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», ректор) та Шалімова Н. С. (Центральноукраїнський національний технічний університет, завідувач кафедри аудиту та оподаткування).

 

Кафедра вітає Інну Олександрівну з успішним захистом та бажає їй подальших наукових звершень та успіхів!