Податкове планування

Викладач:

Самусевич Ярина Валентинівна

 

Дисципліна «Податкове планування» входить до навчального плану підготовки магістрів за напрямом 8.072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів корпоративного та державного податкового планування.

Мета вивчення дисципліни - формування знань щодо сутності, суб’єктів, видів та інструментів державного та корпоративного податкового планування; основних шляхів податкової оптимізації за різними видами податків та платежів для фізичних та юридичних осіб; особливостей використання внутрішнього та зовнішнього податкового планування.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення загальних засад податкового планування на макро- та макрорівнях,
  • основних шляхів мінімізації податкового навантаження суб’єктами господарювання;
  • формування навичок оцінювання оптимальних умов ведення діяльності для зменшення податкового навантаження, податкового прогнозування.