Системи обробки економічної інформації

Викладач:

Дутченко Олена Олегівна

 

Мета дисципліни: формування базових знань з систем обробки економічної інформації, засвоєння знань про створення й використання систем обробки економічної інформації у практичній діяльності сучасного економіста.

Завдання дисципліни: вивчення систем обробки економічної інформації за їх видами, рівнями та функціональним призначенням, методів постановки контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських задач, набуття вмінь їх розв'язання.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни  студент повинен:

  • ЗНАТИ: сучасні системи обробки економічної інформації, їх види, рівні, функціональне призначення, обладнання та  програмне забезпечення, що застосовується при практичній діяльності економіста підприємства.

  • ВМІТИ: застосовувати сучасні системи обробки економічної інформації в аналізі та аудиті в режимі користувача; аналізувати господарські операції; проводити аудит господарських операцій; коректно ставити та розв’язувати фінансові, управлінські, аудиторські задачі.