Податкова звітність

Викладач:

Самусевич Ярина Валентинівна

 

Дисципліна «Податкова звітність» входить до навчального плану підготовки магістрів за напрямом 8.072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами особливостей складання та подання податкової звітності.

Мета вивчення дисципліни - формування знань щодо складу, структури, змісту та порядку складання й подання податкової звітності до податкових органів та навичок заповнення чинних форм податкової звітності.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення загальних вимог до податкової звітності, її складу, змісту та структури, порядку подання до податкових органів;
  • формування навичок застосування методичного інструментарію складання податкової звітності,
  • самостійного заповнення форм податкової звітності, самостійного виправлення помилок в раніше поданій звітності.