Організація бухгалтерського обліку

Викладач:

Винниченко Наталія Володимирівна

 

Дисципліна «Організація бухгалтерського обліку» входить до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів організації обліку та формування звітності на підприємствах.

Мета дисципліни: формування базових знань з теорії організації бухгалтерського обліку та практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Завдання дисципліни: творче вивчення методів, принципів та прийомів організації обліку на вітчизняних підприємствах з метою формування наукового мислення та практичних навиків у студентів.