Облік на малих підприємствах

Викладач:

Овчарова Наталія вікторівна

 

Дисципліна «Облік на малих підприємствах» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

Мета дисципліни: формування сучасної системи знань з теорії і практики обліку на малих підприємствах.

Завдання дисципліни:

  • вивчення сутності, функцій та ролі малих підприємств у ринковій економіці; закономірностей їх розвитку;
  • ознайомлення з теоретичними основами організації та ведення податкового та фінансового обліку фізичними-особами підприємцями та юридичними особами суб’єктами малого підприємництва,
  • засвоєння особливостей документального оформлення операцій у регістрах бухгалтерського та податкового обліку на малих підприємствах
  • ознайомлення з методикою відображення результатів їх діяльності в звітності, формування і подання фінансової та податкової звітності.