Методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті

 

ЛЕКЦІЇЇ З ДИСЦИПЛІНИ ""МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ""

 

ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ ""МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ""

  • Тема 1. Сутність, принципи, вимоги і алгоритм прийняття управлінських рішень - тест 1
  • Тема 2. Моделювання і прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті - тест 2
  • Тема 3. Моделі аналізу беззбиткової діяльності як важлива складова управлінського обліку на підприємстві - тест 3
  • Тема №4. Оптимізаційні задачі та їх роль у прийнятті управлінських рішень - тест 4
  • Тема №5. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємства - тест 5
  • Тема 6. Імітаційне моделювання поведінки соціально-економічних систем - тест 6
  • Тема 7. Якісні методи та моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті - тест 7
  • Тема 8. Моделі і методи прийняття довгострокових інвестиційних рішень - тест 8