Фінансовий облік 2

Викладач:

Бурденко Ірина Миколаївна

 

Дисципліна «Фінансовий облік – 2» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами теорії і практики ведення фінансового обліку власного капіталу, зобовязань та доходів і витрат на підприємствах різних форм власності.

Мета вивчення дисципліни - розвивати у студентів знання, вміння, навички щодо ведення фінансового власного капіталу, зобовязань та доходів і витрат на підприємствах різних форм власності.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • надання знань та формування практичних навичок щодо обліку власного капіталу, зобовязань та доходів і витратна на підприємствах різних форм власності;
  • вивчення методології визнання, оцінки та фінансового обліку власного капіталу, зобовязань та доходів і витрат, яка базується на національних стандартах обліку.