Фінансовий облік 1

 

 

 

Викладач:

Бурденко Ірина Миколаївна

 

Дисципліна «Фінансовий облік – 1» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами теорії і практики ведення фінансового обліку активів та витрат на підприємствах різних форм власності.

Мета вивчення дисципліни - розвивати у студентів знання, вміння, навички щодо ведення фінансового обліку активів та витрат на підприємствах різних форм власності.

Основні завдання вивчення дисципліни: надання знань та формування практичних навичок щодо обліку активів та виробничих витрат на підставі використання прогресивних форм, а також вивчення методології визнання, оцінки та фінансового обліку активів, яка базується на національних стандартах обліку.