Податковий менеджмент

Викладач:

Височина Аліна Володимирівна

 

Дисципліна «Податковий менеджмент» входить до навчального плану підготовки магістрів за напрямом 8.072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форм навчання та магістрів за напрямом 8.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів корпоративного та державного податкового менеджменту.

Мета дисципліни:  формування системи теоретичних знань і прикладних навичок щодо здійснення податкового менеджменту на державному та корпоративному рівнях.

Завдання дисципліни: вивчення порядку організації державного податкового менеджменту; вивчення порядку організації корпоративного податкового менеджменту; вивчення процедури застосування заходів щодо стягнення фінансових санкцій з платників податків у передбачених законодавством випадках.