Аналіз господарської діяльності

Викладач:

Гриценко Олена Іванівна

Мірошниченко Олеся Володимирівна

 

Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів обліку та формування звітності в банках.

Мета дисципліни: набуття знань щодо організації та методики проведення аналізу діяльності підприємств усіх форм власності.

Завдання дисципліни: оволодіння сучасними прийомами економічного аналізу; набуття знань і навичок визначення резервів підвищення ефективності виробництва.