Податкова система

Викладач:

Височина Аліна Володимирівна

 

Дисципліна «Податкова система» входить до навчального плану підготовки магістрів за напрямом 8.072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами основних засад оподаткування юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Мета вивчення дисципліни - поглиблення знань з теорії оподаткування суб’єктів підприємництва, особливостей оподаткування суб’єктів різних організаційно-правових форм та сфер діяльності.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення умов справляння основних податків з суб’єктів підприємництва;
  • вітчизняної системи податкових пільг;
  • особливостей загальної та спрощеної систем оподаткування;
  • специфіки оподаткування суб’єктів підприємництва у різних сферах економіки;
  • особливостей складання та подання податкової звітності суб’єктами підприємницької діяльності;
  • зарубіжних практик оподаткування суб’єктів підприємництва.