Звітність банку

Викладач:

Савченко Тарас Григорович

 

Дисципліна «Звітність банку» входить до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних підходів  до формування звітності в банках.

Мета вивчення дисципліни - формування сучасної системи знань з теорії і практики складання та використання звітності банку.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення теоретичних основ організації звітності в банках;

  • формування комплексного сприйняття студентом звітності банку, як системи форм фінансової, статистичної, управлінської та податкової звітності;

  • вирішення навчальних завдань пов’язаних із засвоєнням техніки складання та методики аналізу основних форм звітності банку;

  • формування у студентів практичних навичок щодо пошуку та використання звітної інформації банку для прийняття зважених економічних рішень у сфері фінансових відносин.