Проходження практики

         Студенти мають можливість проходити практику на малих, великих та середніх підприємствах, а також у державних органах та організаціях.

       Рекомендовані бази практик скачати файл

      Працевлаштування

  • на кервівних посадах напідприємствах, в установах і організаціях Сумщини, інших регіонів України та за кордоном;
  • бухгалтерами-аналітиками фінансово-економічних, податкових та бухгалтерських служб і відділів промислових, аграрних, будівельних, нафто-газових, транспортних підприємств та комерційних банків тощо;
  • у міжнаодних і вітчизняних аудиторських фірмах з найвищими рейтингами: Pricewaterhouse Coopers International Limited, Ernst&Young Global Limited та інші.

     Інформація про можливості працевлаштування:

  • Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики (3 курс) - скачати файл 
  • Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики (4 курс)  - переглянути файл
  • Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої/переддипломної практики  - скачати файл
  • Методичні вказівки щодо організації та проходження переддипломної практики (бакалавр) - скачати файл
  • Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту переддипломної практики (магістр)  - переглянути файл
  • Методичні вказівки щодо написання та захисту звіту з науково-дослідницької практики (магістр) -  скачати файл 

 

.