Скорба Олег Анатолійович

к.е.н., доцент кафедри

 

Дисципліни: вступ до спеціальності; основи фінансового контролю і аудиту; аудит; бухгалтерська експертиза; судова бухгалтерія

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Опубліковано понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Скорба О. А. Методологические основы учета основных средств / О. А. Скорба // Вісник УАБС. – 1997. – № 2. – С. 21-23.
 2. Скорба О.А. Особливості амортизаційних відрахувань у сучасних умовах / О. А. Скорба // Вісник УАБС. – 1998. – № 4. – С. 58-60.
 3. Скорба О.А. Вплив стану виробничих фондів на показники роботи підприємства / О. А. Скорба // Вісник УАБС. – 1999. – № 1(6). – С. 15-17.
 4. Полятикіна Л.І., Скорба О.А. Аналіз використання основних фондів підприємств м’ясної промисловості / Л. І. Полятикіна, О. А. Скорба // Вісник СДАУ. – Серія: Фінанси і кредит. – 1999. – № 2. – С. 204-208.
 5. Скорба О.А. Особливості кругообігу оборотних фондів на підприємствах переробної промисловості / О. А. Скорба // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – Суми: Сумський державний університет. – 1999. – № 4. – С. 82-93.
 6.   Скорба О.А. Оцінка кредитоспроможності позичальника / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи україни: Збірник наукових праць. Т. 14.- Суми: УАБС НБУ, 2005. С.162-168
 7.   Скорба О.А. Аудит грошових коштів / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 22. – Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2007. С. 78-82.
 8.   Скорба О.А. Історія становлення аудиту в банках / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2-х т. – Т. 2. – Суми: УАБС НБУ, 2007. С.33-34.
 9.   Скорба О.А. Аудит стійкості підприємства – крок до подолання економічної кризи / О.А. Скорба // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Випуск 257: В 7 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 296 с.
 10.   Скорба О.А. Роль аудиту стійкості підприємства в умовах світової економічної кризи / О. А. Скорба // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.) – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т1. С.93-94.
 11.   Скорба О.А. Деякі питання вдосконалення амортизаційної політики основних засобів / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.): У 2-х т. – Т. 2. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. С.17-21.
 12.   Скорба О.А. Регулювання обліку дебіторської заборгованості. Матеріали за V международну науково- практичну конференцію «Vedesky prumysl evropskeho kontinentu – 2009». –27.11-05.12.2009. – Т.3 Икономики. Praha, «Education and Science» 2009. – С. 20-23.
 13.   Скорба О.А. Оцінка кредитоспроможності позичальника / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи україни: Збірник наукових праць. Т. 14.- Суми: УАБС НБУ, 2005. С.162-168.
 14.   Скорба О.А. Облік дебіторської заборгованості в Україні та за кордоном. Матеріали за V международна научна практична конференція «Honoris High School – 2009». – Т.2 Икономики. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. –С. 22-25.
 15.   Скорба О.А. Виникнення та розвиток державного фінансово-господарського аудиту / О.А. Скорба // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Випуск 261: В 7 т. – Т. V. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С 1299-1306.
 16. Скорба, О. А. Державний фінансовий контроль та державний фінансовий аудит: методичні та практичні підходи [Текст] / О. А. Скорба // Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту : зб. тез за матер. І Міжнар. наук-практ. конф. (11-13 трав.2012р.) / ред. д.е.н., проф. О. В. Кантаєва. – Житомир : ЖДТУ, 2012.- С. 243-247.
 17. Скорба, О. А. Оптимізація процесу фінансового управління джерелами формування основних виробничих фондів підприємства [Текст] / О. А. Скорба // Оптимізація процесу фінансового управління джерелами формування основних виробничих фондів підприємства : зб. тез доп. Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України"; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь : ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013 - С. 269-170.
 18. Skorba, О. Forensic accounting inventory [Текст] / О. А. Скорба // Міжнародна банківська конкуренція : зб. тез доп. VIII Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2013 р.): Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. - С. 26-28.
 19. Скорба, О. А. Внутрішній контроль та внутрішній аудит такі подібні, але такі різні [Текст] / О. А. Скорба // Внутрішній контроль та внутрішній аудит такі подібні, але такі різні // Аудитор України.- 2014.- № 4 (221) .- С.60-63.
 20. Скорба, О. А. Аудит зобов'язань за розрахунками з оплати праці [Текст] / О. А. Скорба // Аудит зобов'язань за розрахунками з оплати праці // Аудитор України.- 2014.- № 3 .- С.57-64.
 21. Скорба, О. А. Організація проведення аудиту виробничих запасів [Текст] / О. А. Скорба // Організація проведення аудиту виробничих запасів // Найновите научни постижения – 2014: Материали Х Международна научна практична конференція (17-25 март 2014 година) Том 5. Економики : София «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 87-94.
 22. Гриценко О. І., Скорба О.А. Внутрішньогосподарський контроль витрат на якість обслуговування: управлінський аспект [Текст] / Актуальні проблеми економіки. - № 3 (165). - 2015 - С. 365-373. (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13478)
 23. Скорба, О. А. Поняття аудиту ефективності використання нематеріальних активів [Текст] / Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів : монографія / за заг. ред. Ф. О. Журавки. - Суми : Ярославна, 2015. - С. 175-184. (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13481)
 24. Скорба, О. А. Основні етапи аудиту основних засобів [Текст] / Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез. доповідей XVII Всеукраїнської науково-проактичної конференції (30-31 жовтня 2014 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2014. - С. 170-172 (http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13468)
 25. SkorbaO. DevelopmentstatefinancialandeconomicauditinUkraine[Текст] / O.Skorba // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2015. – Вип. 41. - С. 193-200.