Самусевич Ярина Валентинівна

samusevich

 

асистент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування

  • Учасник Центру соціально-економічних досліджень та академічної мобільності (ARMG), менеджер проектів.

Дисципліни: «Гроші та кредит»; «Банківська справа»; «Банківські операції»; «Аналіз банківської діяльності»; «Банківська система»; «Організація продажів банківських продуктів».

Сфера наукових інтересів: фіскальне регулювання економічних процесів, вартісно-орієнтоване управління підприємством.

Куратор групи ОП-61

Автор близько 25 наукових праць.

E-mail: y.samusevych@uabs.sumdu.edu.ua

 

Наукові статті:

  1. Боярко, І. М. Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії [Текст] / І. М. Боярко, Я. В. Самусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3(117). – С. 88-94.
  2. Боярко, І. М. Застосування моделі Марковіца в умовах фондового ринку України [Текст] / І. М. Боярко, Я. В. Самусевич // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 237-241.
  3. Боярко, І. М. Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством [Текст] / І. М. Боярко, Я. В. Самусевич // Бізнес Інформ. – 2012. – №9. – С. 282-284.
  4. Рябенков, О. В. Застосування методик виміру результатів у системі фінансового контролінгу підприємства [Текст] / О. В. Рябенков, Я. В. Самусевич // Економічний простір. – 2012. – №63. – С. 289-295.
  5. Vasylieva T.A. Tax integration in European countries: development and consequences [Text] / T. A. Vasilyeva, L. Y. Sysoyeva, Ia. V. Samusevych // European Sciences review. - 2014. - № 11–12. - P. 103-105
  6. Vasilyeva, T. A. Experience of European-Ukrainian collaboration in the area of double taxation avoidance and information exchange[Text] / T. A. Vasilyeva, I. V. Samusevych // The Genesis of Genius. - 2014. - № 3. - P. 90-92.

 

Тези доповідей:

  1. Боярко, І. М. Використання інструментів міжнародного фінансового співробітництва у процесі економічного і соціального розвитку України [Текст] / І. М. Боярко, Я. В. Самусевич // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародного семінару "Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції", м. Луцьк, 18 травня 2012 року.
  2. Самусевич, Я. В. Ценностно-ориентированный менеджмент как основа стратегии развития предприятия в условиях рыночной экономики [Текст] / Я. В. Самусевич // Сборник студенческих научных работ по материалам Х Всероссийской студенческой научной конференции "Мировой опыт и экономика регионов России", г. Курск, 6 апреля 2012 года.