Організація власного бізнесу: оподаткування та облік

Викладач:

Овчарова Наталія Вікторівна

Дисципліна “Організація власного бізнесу: оподаткування та облік” входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання; 6.0560001 «Міжнародний бізнес», 6.0510003 «Економічна кібернетика», 6.030402 «Правознавство» денної форми навчання. Вона має подати майбутнім фахівцям з обліку і аудиту знання та практичні навички з питань ведення власного бізнесу.

Мета дисципліни: набуття практичних навичок формування та заповнення первинних документів та регістрів обліку з використанням спрощеного Плану рахунків.

Завдання дисципліни: оволодіння навичками складання статистичної, податкової та бухгалтерської звітності підприємств малого бізнесу.