Мірошниченко Олеся Володимирівна

к.е.н., старший викладач

Дисципліни: Фінансовий облік у банку, облік і звітність у банку, організація обліку в банку, облік у банках, організація і методика аудиту.

Сфера наукових інтересів: управління конкурентоспроможністю банку, методологія і організація обліку, обліково-аналітичні операції, принципи та методики МСФЗ у бухгалтерському обліку та звітності банків України.

E-Mail: o.miroshnychenkoЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилась на Чернігівщині у 1981 році.

Закінчила обліково-фінансовий факультет Української академії банківської справи Національного банку України (2003 р.), кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит (2011 р.).

З 2003 по 2005 роки працювала провідним економістом відділу обліку та звітності бізнесів ФВАТ КБ "Надра" Сумське РУ "Слобожанщина".

2005 -2015 працювала у ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" на кафедрі банківської справи.

З 2015 р. по теперішній час працює на кафедрі бухгалтерського обліку та оподаткування

Опубліковано понад 20 наукових праць:

Підручники, навчальні посібники:

 1. Облік і аудит в банках : навчальний посібник / [О. Г. Коренєва, Н. Г. Слав’янська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко [О.В. Мірошниченко]]; за ред. О. Г. Коренєвої, Н. Г. Слав’янської. – Суми : Університетська книга, 2007. – 493 с. (28,80 друк. арк.). (Рекомендовано МОН України).
 2. Організація обліку в банку : навчальний посібник / [О. Г. Коренєва, О. В. Мірошниченко, Т. Г. Савченко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 273 с.
 3. Облік у банку : підручник / [Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., Слав’янська Н.Г., Савченко Т.Г., Мірошниченко О.В.]. – Суми : Університетська книга, - 2012. – 668 с.

Наукові статті:

 1. Коренєва О. Облік операцій з іпотечного кредитування:стан і перспективи / О. Коренєва, О. Карпенко [О.Мірошниченко] // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — Суми, 2006. — Т.15. — С.26-35
 2. Мірошниченко О. В. Конкурентоспроможність банку в умовах сучасного економічного розвитку / О. В. Мірошниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Випуск 19. – С. 358–364.
 3. Мірошниченко О. В. Управління конкурентоспроможністю банку / О. В. Мірошниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Т. 22. – С. 126–131 (0,25 друк. арк.).
 4. Мірошниченко О. В. Аналіз конкурентного середовища банківської системи України / О. В. Мірошниченко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 109. – С. 102–105 (0,30 друк. арк.).
 5. Башлай С. В. Злиття та приєднання в банківському секторі / С. В. Башлай, О. В. Мірошниченко / Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1 (67). – С. 131–138.
 6. Мірошниченко О. В. Фактори конкурентоспроможності банківських послуг / О. В. Мірошниченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Випуск 236. – Т. V. – С. 1166–1176.
 7. Мірошниченко О. В. Методи оцінки конкурентоспроможності банку / О. В. Мірошниченко // Экономика Крыма. – 2009. – № 28. – С. 42–47.
 8. Крухмаль О. В. Депозитна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи / О. В. Крухмаль, Н. Г. Євченко, О. В. Мірошниченко // Економічний простір. – 2010. – № 33. – С. 168–178.
 9. Мірошниченко О. В. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності банку з урахуванням взаємозв’язку факторів зовнішнього та внутрішнього середовища / О. В. Мірошниченко // Вісник УАБС. – 2010. – № 2. – С. 99–107.
 10. Мірошниченко О.В. Банківська конкуренція: сутність та особливості / Мірошниченко О.В. //Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2011. – № 3. – С. 215-219.
 11. Сало І. В. Система управління конкурентоспроможністю банку / І. В. Сало, О. В. Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 5.- С. 279-285.
 12. Мірошниченко О.В. Дослідження факторів конкурентоспроможності банку / О.В. Мірошниченко, О.А. Криклій / Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2012. – Випуск 10. – Частина 3. – С. 83-89.

Тези доповідей:

 1. Мірошниченко О. В. Конкурентоспроможність банку в умовах сучасного економічного розвитку / О. В. Мірошниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей за матеріалами IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2006. – Ч. 1. – С. 124–127.
 2. Мірошниченко О. В. Значення фінансового механізму в системі управління банком / О. В. Мірошниченко // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспектив : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених (25–26 жовтня 2007 р.) : Львівський інститут банківської справи університету банківської справи НБУ. – Львів : Львівський інститут банківської справи університету банківської справи НБУ, 2007. – С. 122–124.
 3. Мірошниченко О. В. Банківські послуги як фактор конкурентоспроможності банку / О. В. Мірошниченко // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (22–24 квітня 2009 р.) / Макіївський економіко-гуманітарний інститут. – Макіївка, 2009. – Т. І. – С. 117–119.
 4. Мирошниченко А. В. Оценка конкурентоспособности банковских услуг на основе общего индекса качества / А. В. Мирошниченко // Устойчивый рост национальной экономики и конкурентоспособность : сборник тезисов І Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых (15–16 декабря 2009 г.) / УО «Белорусский государственный экономический университет». – Минск, 2009. – С. 328–330.
 5. Мірошниченко О. В. Дослідження рівнів конкурентоспроможності банку / О. В. Мірошниченко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції (27–28 травня 2010 р.) / ДВНЗ «Українська академія банківської справи». – Суми, 2010. – Т. 2. – С. 111–112.
 6. Мірошниченко О. В. Методичні засади оцінки стратегічної конкурентоспроможності банку / О. В. Мірошниченко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 жовтня 2010 р.) / ДВНЗ «Черкаський інститут банківської справи університет банківської справи Національного банку України». – Черкаси, 2010. – С. 155–156.
 7. Мірошниченко О. В. Конкурентне середовище ринку банківських послуг України / О. В. Мірошниченко // : збірник тез доповідей за матеріалами XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28–29 жовтня 2010 р.) / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2010. – С. 151–152.
 8. Мірошниченко О.В. Алгоритм інтегральної оцінки стратегічної конкурентоспроможності банку / Мірошниченко О.В. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т. 2. – С. 132-133.
 9. Мірошниченко О.В. Підходи до визначення механізму управління конкурентоспроможністю банку / Мірошниченко О.В. // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : тези доповідей і виступів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011р.) / ДВНЗ «Черкаський інститут банківської справи університету банківської справи НБУ». – Черкаси, 2011. – С. 106-107.
 10. Мірошниченко О.В. Конкурентна стратегія банку як складова стратегічного аналізу конкурентоспроможності банку / Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : тези доповідей і виступів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2012р.) / ДВНЗ «Черкаський інститут банківської справи університету банківської справи НБУ». – Черкаси, 2012. – С. 128-130