Історія бухгалтерського обліку

Викладачі:

Гриценко Олена Іванівна

 

Дисципліна «Історія бухгалтерського обліку» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами знань з історії бухгалтерського обліку.

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з історії бухгалтерського обліку для кращого розуміння сутності бухгалтерії;

Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомлення з джерелами бухгалтерського обліку, з працями  видатних вчених світу з моменту виникнення бухгалтерії до наших днів; вивчення наукових праць відомих бухгалтерів української національної школи бухгалтерського обліку; ознайомлення з основними теоріями та напрямами еволюції обліку.