Дутченко Олена Олегівна

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри БОО

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає наступні курси: системи обробки економічної інформації, інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні, управлінські інформаційні системи .

Сфера наукових інтересів: фінансова діяльність різних форм бізнесу, фінансовий ринок.

Освіта: Закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України (2005р.), магістр за спеціальністю "Фінанси".

В Академії працює з 2008 року, на кафедрі – з 2018 року.

Тема, рік та місце захисту дисертації: У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему: "Банківське кредитування на основі врахування галузевих особливостей позичальника"

Наукові праці та методичні вказівки. Опубліковано більше 40 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Дутченко О.О. Сучасний стан та проблеми іноземного інвестування в Україну / О.О. Дутченко, М.Л. Оніщенко // Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти : колетивна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – ХС.: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 316 с.– С. 128 – 136.
 2. Дутченко О.О. Підвищення конкурентоспроможності регіону на прикладі Сумської області / О.О. Дутченко // Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки: монографія / [Л.В. Кривенко, Є.В. Мішенін, М.І. Макаренко та ін.] / за заг. ред. д-ра екон. наук Л.В. Кривенко. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 328 с. – С. 210-220
 3. Дутченко О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону в галузевому розрізі на прикладі Сумської області / О.О. Дутченко // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. К.Ф. Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - 516 с. – С. 15-22
 4. Дутченко О.О.  п.1 Підприємства та основи підприємництва, п.2 Види підприємств, їх організаційно-правові форми, п.3 Зовнішнє середовище господарювання підприємств / / Економіка підприємства: навчальний посібник / С.В. Мішенін, Є.О. Балацький, О.М. Дутченко та ін.; / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Є.В. Мішеніна та д-ра екон. наук, доц. Є.О. Балацького. – Суми : «Дитса плюс», 2015. – 336 с.
 5. Дутченко О.О. п.1 Підприємства та основи підприємництва, п.2 Види підприємств, їх організаційно-правові форми, п.3 Зовнішнє середовище господарювання підприємств  / / Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямами: 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: Є. О. Балацький, О. М. Дутченко, Г. М. Шамота та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 154 с.
 6. Дутченко О.О. п.8 Управління інвестиціями / / Фінансовий менеджмент [текст] навч. посіб. / За заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень [І. О. Школьник, В. М. Кремень, С. М. Козьменко та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 488с.
 7. Дутченко О.О. Підвищення конкурентоспроможності регіонального розвитку шляхом забезпечення економічної безпеки регіону на прикладі Сумської області [Текст] / О. О. Дутченко, О. М. Дутченко // Молодий вчений. — 2014. — №5 (08). - С. 97-100.
 8. Дутченко О. О. Модуль 4 «Податкова система» / / Європейські студії у фінансах [Текст]: Практикум / Уклад.: І. О. Школьник, В. М. Кремень, А. Ю. Семеног та ін. – Суми: ДВНЗ „УАБС НБУ”, 2013. – 50 с.
 9. Дутченко О.О. Проблеми і шляхи розвитку банківського та реального секторів економіки України / О. О. Дутченко, О. М. Дутченко // Інноваційна  економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 3 (41). – С. 268-272.
 10. Дутченко О.О. Моніторинг кредитної операції як інструмент забезпечення ефективності проведення банківського кредитування/ О.О. Дутченко, О.М. Дутченко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2012. – № 2 (409). – С. 173 – 176.
 11. Дутченко О. О. Розробка підходу до врахування галузевого фактора діяльності позичальника при проведенні банківського кредитування / О. О. Дутченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1. – 2011. – С. 86 – 92
 12. Дутченко О.М. Аналіз тенденцій розвитку промисловості України / О.М. Дутченко, І.В. Бєлова, О.О. Дутченко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2011. – № 4 (397). – С. 41 – 43.
 13. Дутченко, О.О. Врахування галузевого фактору при проведенні банківського кредитування / О. О. Дутченко, І. В. Бєлова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 48/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 137 – 143.
 14. Дутченко, О.О. Врахування галузевого фактору при визначенні кредитного рейтингу позичальника / О. О.Дутченко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 45. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 148 – 154.
 15. Дутченко, О.О. Розробка підходу до визначення оптимального співвідношення «кредит – застава» / О. О. Дутченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – 2010. – № 30. – С. 113 – 120.