Бухгалтерська справа: професійна термінологія англійською

Викладач:

Серпенінова Юлія Сергіївна

Дисципліна «Бухгалтерська справа: професійна термінологія англійською» викладається у 3-му семестрі для студентів спеціальності  6.071 "Бухгалтерський облік і оподаткування".  Загальний обсяг дисципліни – 150 год. / 5 кред.; 16 год. лекцій; 32 год. практичних занять.

Мета курсу: розробка базової системи облікових знань та професійних навичок англійською мовою.

Завдання курсу: розвиток мотивації до професійного розвитку; отримання навичок для підготовки особистої документації та листування для збільшення професійних шансів на міжнародному ринку праці; дослідження основних характеристик активів, зобов'язань, власного капіталу та фінансових звітів англійською мовою.

В результаті вивчення курсу студенти зможуть:

Знати: навички самоорганізації у професійному бухгалтерському середовищі; особистості професійної документації та листування; основні характеристики активів, зобов'язань, власного капіталу та фінансових звітів іноземною мовою (англійською мовою).

Вміти: використовувати основні принципи професійної мотивації; зрозуміти основи тайм менеджменту; представити себе у професійному середовищі; підготувати особисту документацію та ділову кореспонденцію; зрозуміти визначення, зміст та основні характеристики активів, зобов'язань, власного капіталу та фінансових звітів англійською мовою.