Облік у банку

Викладач:

Мірошниченко Олеся Володимирівна

 

Дисципліна «Облік у банку» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів обліку та формування звітності в банках.

Мета вивчення дисципліни - формування сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в банках.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення теоретичних засад обліку в банках;

  • ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами;

  • засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків;

  • ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках.