Облік у бюджетних установах

Викладач:

Кравченко Олена Володимирівна

 

Дисципліна «Облік в бюджетних установах» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів обліку та формування звітності в установах бюджетного сектору економіки.

Мета вивчення дисципліни - формування базових знань щодо теоретико-методичних аспектів організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, дослідження його особливостей, засвоєння методики відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах;
  • ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами;
  • засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків;
  • ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в бюджетних установах.