Дисципліни кафедри

 

Бакалавр

Аналіз господарської діяльності
Аудит
Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік: професійна термінологія англійською 


Внутрішньогосподарський контроль
Вступ у спеціальність
Державний фінансовий контроль
Економічний аналіз
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Історія бухгалтерського обліку
Звітність підприємств
Облік у банку
Облік в галузях економічної діяльності
Облік на малих підприємствах
Облік і звітність у банку
Облік у бюджетних установах
Облік та звітність в оподаткуванні
Професійні стандарти бухгалтерського обліку
Системи обробки економічної інформації
Організація власного бізнесу: оподаткування та облік

Судова бухгалтерія
Управлінський облік
Фінансовий облік-1
Фінансовий облік-2
Оподаткування в банку

Магістр

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Звітність банку
Організація і методика аудиту
Організація бухгалтерського обліку
Організація обліку в банку
Облік та звітність за міжнародними стандартами
Стратегічний аналіз
Податкова звітність

Податкове планування

Податкова система

Податковий менеджмент
Методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті