Пластун Олексій Леонідович

 

Пластун Олексій Леонідович

к.е.н., доцент

Дисципліни: управлінський облік, моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті..

Сфера наукових інтересів: прогнозування цін на фінансові активи, технічний аналіз, фундаментальний аналіз, ринкові аномалії, біржові спекуляції, фінансова безпека.

Народився на Сумщині у 1981 році.

В Академії працює з 2007, на кафедрі – з 2007 року.

Закінчив Українську академію банківської справи (2004 р.) отримав диплом магістра банківської справи. Закінчив аспірантуру УАБС (2007 р.). кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» (2008 р.), старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2008 р.). З вересня 2010 р. переведений на посаду доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. У березні 2013 р. Пластуну О.Л. було присуджене вчене звання доцента.

У червні 2012 року був запрошений до Університету прикладних наук м. Куфштайн, Австрія в якості лектора, де було викладено курс «Trends in international finance».

Здійснює керівництво секцією наукового гуртка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту "Економічний аналіз в біржовій діяльності" (за результатами роботи гуртка команда Академії протягом 2012-2014 рр входила в десятку кращих вищих навчальних закладів України на Всеукраїнському конкурсі з інтернет-трейдингу «Біржова УНІВЕРсіада»),

E-mail: oЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Опубліковано близько 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 

Монографії

 1. "Behavioral finance market hypotheses" (Alex Plastun), Chapter 26 of Financial Behavior: Players, Services, Products, and Markets, edited by H. Kent Baker, Greg Filbeck, and Victor Ricciardi, Oxford University Press USA, New York, forthcoming.
 2. Правила монетарної політики: теоретичні засади та напрямизастосування в Україні : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук,професора С. М. Козьменка та д-ра екон. наук, доцентаТ. Г. Савченка. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 205 с.
 3. Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів : Монографія / за заг. ред. Ф.О. Журавки. – Суми : Ярославна, 2015. – 210 с.
 4. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи: монографія / О.Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 401 с.
 5. Інституційні інвестори: роль у розвитку  фондового ринку: монографія / В. Л. Пластун, О. Л. Пластун. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 215 с.
 6. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 295 с.
 7. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення [Текст]: монографія / за редакцією д-ра екон. наук, проф. С.С.Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А.О.Єпіфанова ; [С.С.Герасименко, А.О.Єпіфанов, М.Д.Корінько та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.
 8. Побережный С.Н. Дадашев Б.А., Пластун А.Л. Модели и методы обеспечения банковской безопасности [Текст]: монография / С.Н. Побережный, Б.А. Дадашев, А.Л. Пластун. – Сумы: ГВУЗ УАБД НБУ, 2010. – 284 с.

 

Навчальний посібник

1. Фінансова безпека банківської діяльності [Текст] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Безпека банків» / [уклад. О. Л. Пластун, С. М. Побережний, Т. М. Болгар]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 180 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Текст] : методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт / [уклад. О.Л. Пластун, В.С. Домбровський] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 41 с.

2. Облік у галузях економічної діяльності [Текст] : методичні рекомендації щодо проведення практичних занять [уклад. О. І. Гриценко, О.Л. Пластун] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 46 с.

 

Статті на англійській мові

 1. Caporale, Guglielmo Maria and Gil-Alana, Luis A. and Plastun, Alex, The Weekend Effect: An Exploitable Anomaly in the Ukrainian Stock Market? Journal of Economic Studies (accepted February 2016)
 2. Caporale G. M. The Weekend Effect: A Trading Robot and Fractional Integration Analysis / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko. International Journal of Bonds and Derivatives  (accepted January 2016)
 3. Caporale, Guglielmo Maria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex (2016), Searching for inefficiencies in exchange rate dynamics. Computational Economics. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-016-9567-2
 4. Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana and Alex Plastun Detecting "fake" price movements : a convergence/divergence indicator. Working Paper No. 15-15 (May 2015). – Brunel University, London. – Access: http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0016/423205/1515.pdf
 5. Caporale, Guglielmo Maria and Gil-Alana, Luis A. and Plastun, Alex, The Weekend Effect: An Exploitable Anomaly in the Ukrainian Stock Market? (February 2015). DIW Berlin Discussion Paper No. 1458. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2576710
 6. Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana and Alex Plastun, Long-term Price Overreactions: Are Markets Inefficient? Working Paper No. 14-21 (January 2015).. – Brunel University, London. – Access: http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0018/403731/1501.pdf
 7. Caporale, Guglielmo Maria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex and Makarenko, Inna, (2015), Intraday Anomalies and Market Efficiency: A Trading Robot Analysis. Computational Economics. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-015-9484-9
 8. Caporale G. M. Short-term Price Overreactions: Identification, Testing, Exploitation/ Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun: Working Paper No. 14-21. – Brunel University, London. – Access:http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0007/392029/1421a.pdf–  Economics and Finance Working Paper Series
 9. Caporale, GuglielmoMaria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex and Makarenko, Inna, (2014), Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises. Journal of Economics and Finance. http://dx.doi.org/10.1007/s12197-014-9299-x
 10. Caporale G. M. The Weekend Effect: A Trading Robot and Fractional Integration Analysis / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko : Discussion papers DIW Berlin No. 1386. – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. – Access: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.465760.de/dp1386.pdf.
 11. Caporale G. M. Intraday Anomalies and Market Efficiency: A Trading Robot Analysis / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko : Working Paper No. 14-05. – Brunel University, London. – Access: http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/364101/1405.pdf/ – Economics and Finance Working Paper Series
 12. Mynhardt, Ronald Henry, Plastun Alexey, Makarenko Inna Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007 – 2009 / Ronald Henry Mynhardt, Alexey Plastun, Inna Makarenko // Corporate Ownership and Control Volume 11, Issue 2, Fall 2014 (continued 5). – p. 473-488
 13. Plastun, O. Force-Majeure Events And Financial Market’s Behavior / O. Plastun, V. Plastun // Socioekonomicke a humanitni studie. - 2013. - No 2, vol. 3. - pp. 43-59
 14. Caporale G. M. Long Memory in the Ukrainian Stock Market and Financial Crises / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko : Working Paper No. 13-27. – Brunel University, London. – Access:http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/334552/1327.pdf/ – Economics and Finance Working Paper Series
 15. Kozmenko, Serhiy. The necessity of stock markets information incorporation into the methodology of credit rating agencies / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Investment Management and Financial Innovations; International Research Journal. – 2012. – volume 9. – p. 50-58 (0.6, особисто 0.3)
 16. Kozmenko, S. The development of inter-budgetary relations on basis of assessment of regions financial potential [Текст] / S. Kozmenko, V. Boronos, A. Plastun // Економіст. – 2012. – № 5 (307). – С. 16-20
 17. Kozmenko, Serhiy. Mutual influence of exchange assets: practical aspects / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Banks and Bank Systems; International Research Journal. – 2011. – № 4. – p. 5-11 (0.5, особисто 0.4)
 18. Kozmenko, Serhiy. Indicators DZ and RDZ: essence, methods of calculation, signals and rules of trading / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Investment Management and Financial Innovations; International Research Journal. – 2011. – № 8. – p. 50-58 (0.5, особисто 0.4)
 19. Kozmenko, Serhiy. Mutual influence of exchange assets: analysis and estimation / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Banks and Bank Systems; International Research Journal. – 2011. – № 2. – p. 52-58 (0.5, особисто 0.4)

Всі статті 

 1. Caporale, Guglielmo Maria and Gil-Alana, Luis A. and Plastun, Alex, The Weekend Effect: An Exploitable Anomaly in the Ukrainian Stock Market?Journal of Economic Studies (accepted February 2016)
 2. Caporale G. M. The Weekend Effect: A Trading Robot and Fractional Integration Analysis / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko. InternationalJournalofBondsandDerivatives  (accepted January 2016)
 3. Caporale, GuglielmoMaria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex (2016), Searching for inefficiencies in exchange rate dynamics. Computational Economics. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-016-9567-2
 4. Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana and Alex Plastun Detecting "fake" price movements : a convergence/divergence indicator. Working Paper No. 15-15 (May 2015). – Brunel University, London. – Access: http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0016/423205/1515.pdf
 5. Caporale, Guglielmo Maria and Gil-Alana, Luis A. and Plastun, Alex, The Weekend Effect: An Exploitable Anomaly in the Ukrainian Stock Market? (February 2015). DIW Berlin Discussion Paper No. 1458. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2576710
 6. Пластун О.Л., Макаренко І.О. Аналіз«ефекту вихідних днів» на фондовому ринку України/ О.Л.Пластун, І.О. Макаренко // Вісник Національного банку України. – №2. – 2015. – С.48-52. (загалом 0,6 д.а., особисто 0,3 д.а.)
 7. Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana and Alex Plastun, Long-term Price Overreactions: Are Markets Inefficient? Working Paper No. 14-21 (January 2015).. – Brunel University, London. – Access: http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0018/403731/1501.pdf
 8. Caporale, GuglielmoMaria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex and Makarenko, Inna, (2016), Intraday Anomalies and Market Efficiency: A Trading Robot Analysis. Computational Economics. February 2016, Volume 47, Issue 2, pp 275-295
 9. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-015-9484-9
 10. Пластун О.Л. Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків / О.Л.Пластун // Вісник Національного банку України. – №1. – 2015. – С.50-60. (0,8 д.а.)
 11. Пластун О.Л. Особливості впливу фундаментальних факторів на динаміку на цін на фінансових ринках / О.Л.Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 39. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2014. – С.158-171. (0.6)
 12. Caporale G. M. Short-term Price Overreactions: Identification, Testing, Exploitation/ Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun: Working Paper No. 14-21. – Brunel University, London. – Access:http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0007/392029/1421a.pdf–  Economics and Finance Working Paper Series
 13. Caporale, GuglielmoMaria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex and Makarenko, Inna, (2016), Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises. Journal of Economics and Finance. April 2016,Volume 40,Issue2, pp 235-257http://dx.doi.org/10.1007/s12197-014-9299-x
 14. Пластун О.Л. Науково-методичний підхід до прогнозування цін на фінансових ринках на основі оцінки взаємного впливу фінансових активів / О.Л.Пластун // Вісник Української академії банківської справи. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2014. – № 1(36). – С.60-67. (0.5)
 15. Пластун О.Л. Аналіз доцільності попередньої фільтрації даних в R/S аналізі фінансових ринків / О.Л.Пластун  // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – Том 19. Випуск 2/6. – с. 192-196.
 16. Пластун, О.Л. Аналіз мінливості фінансових ринків на базі оцінки взаємного впливу біржових активів / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №13. – с. 38-40.
 17. Пластун, В.Л. Особливості визначення цільових орієнтирів інституційних інвесторів / В.Л. Пластун, О.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №14. – с. 6-9.
 18. Пластун, В.Л. Проблеми використання сучасних портфельних теорій в процесі управління портфелями цінних паперів / В.Л. Пластун, О.Л. Пластун // Ефективна економіка. – 2014. – №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3114
 19. Пластун, О.Л. Роль і місце технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін на фінансових ринків / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Економіка та держава. – 2014. – №9. – с. 38-43.
 20. Caporale G. M. The Weekend Effect: A Trading Robot and Fractional Integration Analysis / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko : Discussion papers DIW Berlin No. 1386. – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. – Access:http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.465760.de/dp1386.pdf.
 21. Caporale G. M. Intraday Anomalies and Market Efficiency: A Trading Robot Analysis / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko : Working Paper No. 14-05. – Brunel University, London. – Access:http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/364101/1405.pdf/–Economics and Finance Working Paper Series 
 22. Пластун А.Л. Научно-методические подходы к распознаванию «биржевых пузырей» / А.Л. Пластун // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2014. - №1 (9). – С. 45-48 (особисто 0,25).
 23. Пластун О.Л., Макаренко І.О. Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку / О.Л.Пластун, І.О. Макаренко // Вісник Національного банку України. – №4. – 2014. – С.34-41. (загалом 0,88 д.а., особисто 0,44 д.а.)
 24. Пластун О.Л., Макаренко І.О., Воронцова А.С. Інтегральна методика оцінки аудиторського ризику / О.Л.Пластун, І.О. Макаренко, А.С. Воронцова // Аудитор України. – №3 (220). – 2014. – С. 50-57 (0,5 особисто 0,1)
 25. Mynhardt, Ronald Henry, Plastun Alexey, Makarenko InnaBehavior of financial markets  efficiency during the financial market crisis: 2007 – 2009 / Ronald Henry Mynhardt, Alexey Plastun, Inna Makarenko // Corporate Ownership and Control Volume 11, Issue 2, Fall 2014 (continued 5). – p. 473-488
 26. Plastun, O. Force-Majeure Events And Financial Market’s Behavior / O. Plastun, V. Plastun // Socioekonomicke a humanitni studie. - 2013. - No 2, vol. 3. - pp. 43-59
 27. Пластун, О. Л. Фундаментальний аналіз біржових цін: аргументи "за" і "проти" [Текст]. - // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - №1. - С. 109-112 (0.5 друк. арк.).
 28. Кравчук Г.В., Шевчук В.І., Пластун О.Л. Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки / Г.В. Кравчук, В.І. Шевчук, О.Л.Пластун // Вісник Чернігівського національного технологічного Університету. – №1. – 2013. – С. 213-220 (0,5 особисто 0,2)
 29. Пластун, А.Л. Ценовой антипузырь на фондовом рынке Украины / А.Л. Пластун // Вестник Витебского государственного технологического университета . ─ 2013. ─ № 25. ─ С. 146-151 (0,4)
 30. Mynhardt, Ronald Henry, Plastun Alexey The Overreaction Hypothesis: The case of Ukrainian stock market / Ronald Henry Mynhardt, Alexey Plastun // Corporate Ownership and Control Volume 11, Issue 1, Fall 2013 (continued 4). – p. 406-423 (1.2, особисто 0.6)
 31. Пластун О.Л. Роль біржової інформації в оцінці рівня інформаційної асиметрії / О.Л. Пластун // Вісник Університету банківської справи Національного банку України: збірник наукових праць. – №2 (17). – 2013. – С. 102-107 (0.45 друк. арк.).
 32. Caporale G. M. Long Memory in the Ukrainian Stock Market and Financial Crises / Guglielmo Maria Caporale, Luis Gil-Alana, Alex Plastun, Inna Makarenko : Working Paper No. 13-27. – Brunel University, London. – Access:http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/334552/1327.pdf/–  Economics and Finance Working Paper Series
 33. Пластун О.Л. Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення / О.Л. Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 37. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013. – С.134-140. (0.74)
 34. Пластун О.Л. Аналіз і оцінка ролі біржової діяльності в світовій фінансово-економічній системі / О.Л. Пластун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. : відп. Ред.. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 1 (99). – С. 61-69 друк. арк.).
 35. Пластун О.Л. Цінові бульбашки та анти-бульбашки: технологія виявлення та правила торгівлі з невірно оціненими активами // Вісник Національного банку України. – №8. – 2013. – С.44-59. (0.9, особисто 0.9)
 36. Домбровський В.С., Пластун О.Л., Пластун В.Л. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – №1. – 2013. – С. 14-20 (0.45, особисто 0.15)
 37. Кравчук Г.В., Пластун О.Л. Роль і місце моральних ризиків та несприятливого відбору у фінансовій безпеці / Г.В. Кравчук, О.Л.Пластун // Економічний форум. – №1. – 2013. – С. 322-328
 38. Кравчук Г.В., Пластун О.Л., Дубина М.В. Інформаційна асиметрія в фінансовій сфері як сучасна загроза фінансовій безпеці держави / Г.В. Кравчук, О.Л.Пластун, М.В. Дубина // Науковий вісник ЧДІЕУ. – №4 (16). – 2012. – С. 178-185 (0,6 особисто 0,4)
 39. Пластун О.Л. Методи боротьби з інформаційною асиметрією / О.Л.Пластун // Вісник Української академії банківської справи. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2012. – № 2(33). – С.88-92. (0.5)
 40. Пластун О.Л. Удосконалення діяльності рейтингових агентств на основі врахування біржової інформації / О.Л. Пластун // Фінанси України. – №7 (200) – 2012 – С.108-118 (0.8)
 41. Пластун О.Л. Біржові бульбашки: сутність, ключові характеристики, особливості виявлення // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 35. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2012. – С.195-211. (0.75)
 42. Пластун О.Л., Дудкін О.В. Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні / О.Л. Пластун, О.В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – №3 – 2012. – С.191-198 (0.6, особисто 0.3)
 43. Пластун О.Л. Оцінка реакції біржових ринків на форс-мажорні ситуації / О.Л. Пластун // Вісник Національного банку України. – №10. – 2012. – С.52-65. (0.8, особисто 0.8)
 44. Козьменко С. М. Світові рейтинги та їх роль у формуванні фінансового потенціалу території / С. М. Козьменко, В. Г. Боронос, О. Л. Пластун // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2012. – № 22. – С. 215–221 (0,6 друк. арк., особисто 0.2)
 45. Kozmenko, Serhiy. The necessity of stock markets information incorporation into the methodology of credit rating agencies / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Investment Management and Financial Innovations; International Research Journal. – 2012. – volume 9. – p. 50-58 (0.6, особисто 0.3)
 46. Kozmenko, S. The development of inter-budgetary relations on basis of assessment of regions financial potential [Текст] / S. Kozmenko, V. Boronos, A. Plastun // Економіст. – 2012. – № 5 (307). – С. 16-20
 47. Kozmenko, Serhiy. Mutual influence of exchange assets: practical aspects / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Banks and Bank Systems; International Research Journal. – 2011. – № 4. – p. 5-11 (0.5, особисто 0.4)
 48. Kozmenko, Serhiy. Indicators DZ and RDZ: essence, methods of calculation, signals and rules of trading / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Investment Management and Financial Innovations; International Research Journal. – 2011. – № 8. – p. 50-58 (0.5, особисто 0.4)
 49. Пластун О.Л. Ринкова волатильність як один з індикаторів виникнення кризи // Вісник Національного банку України. – №9. – 2011. – С.16-26. (0.5, особисто 0.5)
 50. Пластун О.Л. Деркач О.М. Організаційні основи забезпечення банківської безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 31. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. - С.226-237. (0.5, особисто 0.4)
 51. Kozmenko, Serhiy. Mutual influence of exchange assets: analysis and estimation / Serhiy Kozmenko, Oleksiy Plastun // Banks and Bank Systems; International Research Journal. – 2011. – № 2. – p. 52-58 (0.5, особисто 0.4)
 52. Пластун О.Л., Болгар Т.М. Принципові підходи до оцінки моральних ризиків банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Вип. 28. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – С.124-129. (0.4, особисто 0.2)
 53. Домбровський В.С., Пластун О.Л. Врахування фази життєвого циклу підприємства як фактор попередження його банкрутства // Актуальні проблеми економіки. – №9. – 2009. – С. 113-121 (0.4, особисто 0.2)
 54. Домбровський В.С., Пластун О.Л. Фаза життєвого циклу підприємства як важливе джерело інформації при попередженні криз // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 26. – Суми: УАБС НБУ, 2009. – С. 43-50 (0.4, особисто 0.2)
 55. Домбровський В.С., Пластун О.Л. Аналіз доцільності створення в Україні мегарегулятора ринку фінансових послуг // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – №2. – С. 129-133 (0.4, особисто 0.2)
 56. Пластун О.Л. Державне регулювання фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 21. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 309-313, 0,2 друк. арк.
 57. Пластун О.Л. Система фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2007. – № 1. – С. 100-107, 0,45 друк. арк.
 58. Пластун О.Л. Якісні методи діагностики в системі фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 1 (22). – С. 40-44, 0,35 друк. арк.
 59. Пластун О.Л. Фінансова безпека господарських суб’єктів як ефективний засіб попередження банкрутства // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – № 2 (21). – С. 57-60, 0,25 друк. арк.
 60. Москаленко В.П., Пластун О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа діагностики його банкрутства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 180-192, 0,7 друк. арк. (особисто автору належить 0,35 друк. арк.).
 61. Москаленко В.П., Пластун А.Л. Развитие социальной сферы предприятия и роль банковского финансирования // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 17. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 22-31, 0,5 друк. арк. (особисто автору належить 0,25 друк. арк.).
 62. Пластун О.Л. Ключові напрямки розвитку системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Механізм регулювання економіки. – 2006. – № 4. – С. 206-214, 0,5 друк. арк.
 63. Москаленко В.П., Пластун О.Л. Фінансово-економічна самостійність підприємства як фактор уникнення банкрутства // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2005. – № 2(19). – С. 111-124, 1 друк. арк.(особисто автору належить 0,5 друк. арк.).
 64. Пластун О.Л. Аналіз кількісних методик прогнозування банкрутства підприємства та обґрунтування необхідності розробки сучасних вітчизняних аналогів // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – № 2 (19). – С. 101-107, 0,5 друк. арк.
 65. Пластун А.Л. Определение сущности понятия “банкротство” в современной научной литературе // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – № 2 (32). – С. 256-262, 0,45 друк арк.
 66. Пластун О.Л. Основи побудови фінансово-економічного механізму попередження банкрутства підприємства // Механізм регулювання економіки. – 2005. – № 4. – С. 280-289, 0,35 друк. арк.

 

Матеріали наукових конференцій

 

 1. Пластун О.Л. Персистентність фондового ринку України як індикатор оцінки рівня його ефективності / О.Л. Пластун // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, м. Львів, 11-12 квітня 2014 р. –  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 – С. 274-275.
 2. Пластун О.Л., Дудкін, О.В. Ключові інструменти по боротьбі та зниженню інформаційної асиметрії [Текст] / О.В. Дудкін, О.Л. Пластун // Економіка  та  менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції,  м.  Суми, 6–8  вересня 2013 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 23-25
 3. Пластун О.Л. Надреакції на світових фінансових ринках: причини виникнення / О.Л. Пластун // Облік, аналіз та аудит в умовах міжнародної інтеграції України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 12 грудня 2013 р. – Донецьк, ДонДУУ, 2013 – с. 191-193
 4. Пластун А. Л. Обоснование необходимости учета биржевой информации рейтинговими агентствами при рейтинговании субъектов хозяйствования / А. Л.  Пластун // Наука  и  бизнес:  синергетическая  модель  в  контуре  активизации  хоздоговорной деятельности  в  области  экономики  и  управления:  материалы  Международной  научно-практической конференции(9-10 октября2013 года). - Брянск: ООО«Ладомир», 2013 г. – C. 406-413
 5. Пластун О.Л. Методи оцінки рівня інформаційної асиметрії з використанням біржової інформації / О.Л. Пластун // Фінансова  система  України:  проблеми  та  перспективи  розвитку  в умовах трансформації соціально-економічних відносин [Текст] : збірник тез  доповідей  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи  Української  академії  банківської  справи  Національного  банку України;  Таврійський  національний  університет  імені  В.І. Вернадського. – Сімферополь : ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013. – С. 234-236
 6. Дудкін, О.В. Несприятливий відбір та його прояви в сучасній економіці [Текст] / О.В. Дудкін, О.Л. Пластун // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.1. — С. 86-87.
 7. Пластун О.Л., Пластун В.Л. Ключові наслідки від існування інформаційної асиметрії для економіки та економічних суб’єктів / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез на ІІ Міжнародної науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів та студентів (м. Рівне, 18-19 квітня 2013). – С. 198-201
 8. Пластун О.Л., Коробка Р.В. Біржі як важливе джерело інформації і перспективний інструмент по боротьбі з інформаційної асиметрією / О.Л. Пластун, Р.В. Коробка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8–9 листопада 2012 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 159-161
 9. Пластун О.Л., Пластун В.Л. Фундаментальний аналіз як сучасна концепція аналізу біржової інформації / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях. Тези доповідей на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 22 лютого 2013 р. / За заг. ред. П.І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2013. – С. 177-179
 10. Пластун В.Л., Пластун О.Л. Значення інституційних інвесторів у структурному та інфраструктурному розвитку фондового ринку / В.Л. Пластун, О.Л. Пластун // Реформування та розвиток науки: сучасні виклики : Частина ІІІ (Економічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 2 лютого 2013 р. Центр наукових публікацій. – С. 76-78
 11. Пластун О.Л., Пластун В.Л. Поведінка біржових ринків: погляд з позиції гіпотези ефективного ринку / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Модернізація та суспільний розвиток економіки країни: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Сімферополь, 25-26 січня 2013 року) / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. – С. 129-130
 12. Пластун О.Л. Інформаційна асиметрія як основа опортуністичної поведінки економічних суб’єктів // Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet-конференція «Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю» (м. Житомир, 20-21 лютого 2013 р.) [Електронний ресурс] –  Режим доступу : http://zsas.zhitomir.org/ru/forum/
 13. Пластун О.Л., Пластун В.Л. Необхідність урахування біржової інформації в діяльності рейтингових агентств / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Сучасні проблеми інвестиційної діяльності України: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 січня 2013 р.): У 2-х частинах. – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013, ч. 1. – С. 35-37
 14. Дудкін О.В., Пластун О.Л. Аномалії гіпотези ефективного ринку  // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку  : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції,  м. Суми,  22–24 червня 2012 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012.  – С. 43-44
 15. Пластун О.Л., Дудкін О.В. Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні [Текст] // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону». – Суми: СумДу, 2012. – С.96-97
 16. Plastun O.L., Plastun V.L., Statistical assessment of exchange markets reaction on force majeures // International banking competition: Theory and Practice [text]: book of abstracts of VII International Scientific Conference (24-25 May 2012): in 2 volumes . / State institution of higher education "Ukrainian Academy of Banking of National Bank of Ukraine." – Sumy: SHEE "UAB NBU," 2012. – V.1. – P.46-48 
 17. Пластун, О.Л. Боротьба з корупцією як один із факторів зменшення розмірів тіньового сектору економіки [Текст] // Матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції «Наукові дослідження молоді». – Рівне-Дубно: вид-во ТзОВ фірма «Ассоль», 2011. – С.24-28
 18. Пластун, О.Л. Моральні ризики в економіці // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання [Текст]. Матеріали першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ-Дубно, 2010. – Вип. І. – C. 65-67
 19. Пластун, О.Л. Ринкова волатильність як індикатор зміни економічного циклу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст]: збірник тез доповідей  XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" . – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Т.2. – С.171-173 
 20. Пластун О.Л., Домбровський В.С. Фаза життєвого циклу підприємства як джерело інформації при попередженні банкрутства // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст]: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.): у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т.1. – С.76-80 (0.4, особисто 0.2)
 21. Пластун А.Л. Разработка осцилляторного индикатора на базе методов статистического анализа // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст]: збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.): у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Т.2. – С. 92 – 96
 22. Пластун О.Л. Фінансова безпека господарських суб’єктів як ефективний засіб попередження банкрутства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.). Частина 2. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 33-35, 0,2 друк. арк.
 23. Пластун О.Л. Ключові напрямки розвитку системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами”. Том 4. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – С. 306-310, 0,15 друк. арк.
 24. Пластун О.Л. Методологічні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 69-71, 0,2 друк. арк.
 25. Пластун О.Л. Основні проблеми в сфері банкрутства на Україні // “Теория и практика экономики и предпринимательства”: Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, Алушта, 11-13 мая 2006 г. – Симферополь, 2006. – С. 182, 0,1 друк. арк.
 26. Пластун О.Л. II Визначення сутності поняття “банкрутство підприємства” в сучасній науковій літературі // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференція “Дні науки – 2006”. Том 1. – Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 96-99, 0,2 друк. арк.
 27. Москаленко В.П., Пластун А.Л. Проблемы развития социальной сферы предприятия // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.) – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 17-21, 0,2 друк. арк. (особисто автору належить 0,1 друк. арк.)