Дисципліни кафедри

 

Бакалавр

Аналіз господарської діяльності
Аудит
Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Бухгалтерська справа: професійна термінологія англійською 


Внутрішньогосподарський контроль
Вступ до спеціальності

Державний фінансовий контроль
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Історія бухгалтерського обліку
Звітність підприємств
Облік у банках
Облік в галузях економічної діяльності
Облік на малих підприємствах
Облік і звітність у банку
Облік у бюджетних установах
Облік і звітність в оподаткуванні
Професійні стандарти бухгалтерського обліку
Системи обробки економічної інформації
Організація власного бізнесу: оподаткування та облік

Управлінський облік
Фінансовий облік-1
Фінансовий облік-2
Статистичний облік
Фінансовий облік у банку

Основи податкової оптимізації

Податкова система

Бухгалтерський облік

Основи економічного аналізу в обліку та оподаткуванні

Accounting basics according to IFRS

Документувння господарських операцій суб'єктів господарювання

 

Магістр

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Звітність банку
Організація і методика аудиту
Організація бухгалтерського обліку
Організація обліку в банку
Облік та звітність за міжнародними стандартами
Стратегічний аналіз
Податкова звітність

Податкове планування

Податкова система

Податковий менеджмент
Методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті
Звітність міжнародних банківських груп
Стратегічний управлінський облік
Міжнародні аспекти оподаткування бізнесу

Управлінські інформаційні системи

Управлінські інформаційні системи (англ)


Tax management

Аналіз і візуалізація даних в оподаткуванні та звітності

Міжнародні стандарти аудиту і контролю

Облік та аналіз проектної діяльності